Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul unui fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, Județul Neamț.

4. SCRIPCARU BOGDAN CONSTANTIN
fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, Județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, în urma solicitării formulate de tatăl său, persoana evaluată a inițiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, și a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 1000 lei, în vederea realizării unui eveniment cultural.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

Persoana evaluată a fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
–          art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
 
–          art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru (…) consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

–          art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) și art. 101 alin. (3^1 )”
 
–          art. 75, lit. a) și b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia”.
 
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 

Sursa: Realitatea de Neamt

Articolul precedentLudovic Orban: ”Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea veni în decembrie. Vaccinarea nu e obligatorie, dar e gratuită”
Articolul următorCoronavirus 19 noiembrie: Peste 10.000 de cazuri noi şi 167 decese | Raport pe judeţe