În perioada 10 sept -23 sept se vor face înscrieri la grupele din cadrul Centrului Județean de Excelență Neamț. Înscrierile se fac on-line în baza unor formulare care vor putea fi accesate pe site-ul centrului începând cu data de 10 sept. 2019. Listele cu elevii înscriși vor fi postate pe site la secțiunea comunicări pe data de 25 sept. 2019 (lista va conține și elevii admiși fără a participa la testare).

În perioada 26 sept.- 2 oct.  va avea loc testarea elevilor înscriși conform unui grafic care va fi postat pe site-ul nostru pe data de 19 sept. 2019.

Grupele se vor constitui din minimum 14 elevi și maximum 28 de elevi. În cazul în care numărul de elevi înscriși la o grupă este mai mic decât 14 grupa nu se va constitui în acest an școlar și testarea elevilor nu va mai avea loc.

Fac excepție grupele la care cel puțin un elev înscris a fost premiat (premiu, mențiune, medalie, diplomă de onoare) la olimpiada națională a disciplinei respective, situație în care grupa se poate constitui cu minimum 9 elevi. Totodată, dacă cel puțin un elev înscris a fost premiat la alte concursuri naționale/internaționale sau s-a calificat la olimpiada națională a disciplinei respective grupa se poate constitui cu minimum 12 elevi.

Vor fi admiși fără a participa la testarea cunoștințelor, cu condiția completării unui formular de înscriere, fără a depăși jumătate din numărul  de locuri alocate, următorii elevi, în această ordine:

  • – elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană a disciplinei respective
  • – elevii care au participat la cursurile centrului de excelență în anul școlar trecut, la disciplina respectivă, au promovat și au obținut punctaje mari (cel puțin 60% din punctajul maxim)
  • – elevii care au fost premiați la alte concursuri județene, interjudețene, naționale, internaționale la disciplina respectivă

Fac excepție elevii înscriși la grupele de matematică, clasele a IV-a și a V-a care vor fi admiși fără a participa la testare numai în baza rezultatelor de la concursul de matematică MATHESIS (dar nu mai puțin de 22 de puncte), cu condiția de a completa formularul de înscriere și fără a depăși jumătate din numărul de locuri alocat. La grupa de matematică, cls. a VI-a, vor fi admiși fără a participa la testare elevii care s-au plasat pe primele 6 locuri la olimpiada județeană, apoi elevii care s-au plasat pe primele locuri la concursul de matematică MATHESIS (cu punctaje mai mari de 18 puncte), apoi elevii care au obținut punctaje mari la evaluarea finală în anul școlar trecut, cu condiția de a completa formularul de înscriere și fără a depăși jumătate din numărul de locuri alocat.

Detalii privind grupele care se vor constitui AICI.