Sunt 300 de locuri scoase la concurs în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti. Durata studiilor este februarie-decembrie 2020. Înscrierea candidaților la examen, contravizita medicală, evaluarea performanței fizice și proba de verificare a cunoștințelor sunt organizate în perioada 10-23 ianuarie 2020.

”Tu decizi dacă visul tău se va îndeplini!

Sigur ai văzut un pompier în acțiune și te-ai gândit, cel puțin o dată, cum e să fii în pielea lui!

Dacă îți place să ajuți și ești o persoană dinamică, vino alături de noi! Îți putem fi ghizi în îndeplinirea visului tău!

Faceți primul pas! Până la data de 15 noiembrie 2019, pentru admiterea la Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti, puteți depune cererile la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență de la nivelul fiecărui județ”, este invitația lansata de ISU Neamț.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2020;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.