Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că au rămas nealocate, deoarece nu au fost înregistrate cereri, un număr de 7 bilete de tratament pentru următoarele stațiuni: Buziaș (2 bilete de tratament), Olănești (1 bilet de tratament) și Sarata Monteoru (4 bilete de tratament).

Pentru a doua serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 04 – 06 martie  2020 sunt repartizate un număr de 52 bilete de tratament, fiind alocate automat un număr de 45 bilete, în următoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, Olănești, 1Mai – Oradea, Amara, Nicolina, Pucioasa și Sarata Monteoru. 

Beneficiarii vor fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament. 

Menționăm că până la această dată sunt depuse 3476 cereri de tratament balnear pentru anul 2020, fiind valorificate pentru prima serii de tratament balnear un număr de 51 bilete de tratament .

Casa Județeană de Pensii Neamț reamintește că:

pentru cele 19 serii de tratament balnear ale anului 2020 i-au fost repartizate un număr total de 1.123 bilete de tratament, în  unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, „T.B.R.C.M.” – SA.

– prin Ordinul Președintelui C.N.P.P. nr.347 din 05.02.2020 au fost aprobate Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020.

– pentru a se înscrie în vederea obținerii unui bilet de tratament, potențialul beneficiar trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii doar cererea tip – formularul aprobat prevăzut de Anexa nr.1 la Criterii (completat corect cu toate elementele prevăzute de document, necesare în vederea identificării solicitantului, opțiunilor acestuia și a categoriei de beneficiar), urmând ca restul documentelor să fie atașate cererii la momentul eliberării biletului.