După parcurgerea tuturor procedurilor de achiziție publică Consiliul Județean a informat că de la data de 26.11.2018 a început distribuția produselor (programul Cornul și Laptele) către copii (elevi și preșcolari).

Conform prefectului de Neamț, Daniela Soroceanu, urmare a Hotărârii Guvernului României nr. 640 din 7 septembrie 2017 s-a creat cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ, inclusiv distribuția de produse de panificație.

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

  • acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat și particulare autorizate / acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice pe preșcolar/elev.
  • finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate.

Pentru aplicarea prevederilor Programul pentru școli al României, la nivelul județului nostru a fost constituită, prin ordin al prefectului, o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean, un reprezentant al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, un reprezentant al direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al administraţiei judeţene a finanţelor publice, un reprezentant al comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene şi un reprezentant al oficiului fitosanitar judeţean.

Comisia constituită a stabilit lista produselor care vor fi distribuite în anul școlar 2018-2019 și frecvența distribuirii lor, astfel:

  • Luni—produs lactat şi corn/baton
  • Marţi – lapte şi corn/baton
  • Miercuri – lapte şi corn/baton
  • Joi  – măr şi biscuiţi/covrigi
  • Vineri – măr şi biscuiţi/covrigi

Cadrul normativ prevede ca produsele distribuite, care fac obiectul Programului pentru şcoli al României, să provină numai de la furnizori autorizaţi înregistraţi sanitar-veterinar, iar produsele trebuie să fie etichetate şi ambalate conform. Totodată unităţile de procesare a laptelui trebuie să deţină autorizaţie sanitară veterinară, iar unităţile de panificaţie, depozitele de fructe şi legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării fructelor şi legumelor proaspete, laptelui şi produselor lactate trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.

Ca o noutate, în legislaţia actuală sunt prevăzute măsuri educative, care vor însoți distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar viitor.

Astfel, pot fi organizate:

  • vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;
  • concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;
  • zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Măsurile educative se pot desfășura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate  și/sau miere.

SURSĂfoto: arhivă
Articolul precedentProcesul de bugetare participativă va fi implementat la Roman în 2019
Articolul următorÎncă un bărbat reținut după jaful de la Zănești