HOTĂRÂRE privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 932/2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț, având în vedere:

 • prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările și completările ulterioare;
 • informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la nivelul județului Neamț;

în temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se interzice organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.

 1. Se interzice organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 2. Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 3. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 4. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) în comuna Făurei
 5. , unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 6. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20,00 – 5,00, în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepții:
 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 3. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 1. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase din comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 2. Este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, din această localitate, doar pentru persoanele cazate în cadrul unităților respective.
 3. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise, în comuna Făurei, județul Neamț, în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
 4. Se interzice activitatea în baruri, cluburi și discoteci în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
 5. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00 – 18,00, în comuna Făurei (6,31), unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 6. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
 7. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile depășește 6/1.000 locuitori.
 8. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare în comuna Făurei (6,31), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile depășește 6/1.000 de locuitori.
 9. în situația în care operatorii economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se află într-una din situațiile menționate anterior, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective (de tip take away).

Art. 2. (1) Este permisă desfășurarea competițiilor sportive în spațiile închise sau deschise cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

 1. Sunt permise organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița
 2. și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 1. Sunt permise organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 2. Sunt permise organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 3. Sunt permise activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 de persoane care nu locuiesc împreună.
 4. Este permisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participant de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 5. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participant de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa
 6. , Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 1. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participant de maximum 100 de persoane, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, și cu respectarea următoarelor măsuri:
 1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participant și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 4. dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 1. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 3. Este permisă activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, din aceste localități, doar pentru persoanele cazate în cadrul unităților respective.
 4. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise, în municipiul Piatra Neamț și în comunele Costișa, Urecheni, Borlești, Stănița și Farcașa, județul Neamț, în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
 5. Este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 6. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în comunele Costișa (5,13), Gârcina (4,93), Urecheni (4,70), Girov (4,33) și Borlești (4,05), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 7. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Stănița
 8. și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
 1. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 3. Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează locuri dejoacă pentru copii în spații închise fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 – 24,00 în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa
 4. , Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 1. Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în municipiul Piatra Neamț (3,15) și în comunele Costișa (5,13), Urecheni (4,70), Borlești (4,05), Stănița (3,31) și Farcașa (3,26), unde se constată că incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. în situația în care operatorii economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se află într-una din situațiile menționate anterior, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective (de tip take away).

Art. 3. (1) Este permisă desfășurarea competițiilor sportive în spațiile închise sau deschise, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

 1. Sunt permise organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 2. Sunt permise organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
 3. Sunt permise organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 4. Sunt permise activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.
 5. Este permisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participant de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești
 6. , Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 1. Este permisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participant de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 2. Este permisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a spațiului în exterior în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 3. Este permisă organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS- CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 4. Este permisă organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 5. Este permisă organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participant de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun
 6. și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 1. Este permisă organizarea de conferințe cu un număr de participant de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 2. Este permisă organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de maximum 100 de persoane, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești
 3. , Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu respectarea următoarelor măsuri:
 1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. menținerea distanței fizice de minimum 1 metili între participant și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 4. dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 1. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 2. Este permisă activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 3. Sunt permise prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, în municipiul Roman și în comunele Rediu, Bălțătești, Pângărați, Cordun, Români, Alexandru cel Bun și Horia, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 4. Este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români

(2,19), Alexandru cei Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

 1. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness până la capacitatea maximă a spațiului în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești
 2. , Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
 3. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness până la capacitatea maximă a spațiului în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești
 4. , Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
 1. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc până la capacitatea maximă a spațiului în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 2. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
 3. Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în municipiul Roman (2,30) și în comunele Rediu (2,48), Bălțătești (2,45), Pângărați (2,42), Cordun (2,41), Români (2,19), Alexandru cel Bun (2,13) și Horia (2,05), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art. 4. (1) Măsurile prevăzute la art. 1, art. 2 și art. 3 intră în vigoare începând cu data de 30 septembrie 2021, ora 08.00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi analizate la expirarea perioadei de 14 zile, în funcție de incidența cumulată a cazurilor.

 1. Măsurile prevăzute la art. 1 pct.6 și pct.ll nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.
 2. Măsurile prevăzute la art. 1 pct.6 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 și persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.
 3. Se mențin măsurile stabilite în precedentele hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, urmând a fi analizate la expirarea perioadei de 14 zile, în funcție de incidența cumulată a cazurilor.

Art. 5. (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și unităților administrativ-teritoriale nominalizate.

(2) Autoritățile administrației publice locale din localitățile menționate, din județul Neamț vor aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri, prin afișarea acesteia pe raza unităților administrativ teritoriale.

PREȘEDINTE,

Nr. 93

Piatra Neamț, 29 septembrie 2021

Sursa: Realitatea de Neamt

Articolul precedentRecomandările pompierilor pentru sezonul rece
Articolul următorPragul de închidere a școlilor la 6/1000 rată de infectare, DESFIINȚAT