Miercuri, 22 mai 2019, a avut loc evaluarea competențelor din aria curriculară Limbă și comunicare. Dintre cei 3752 de elevi înscriși, la evaluarea de astăzi au participat 3597 de elevi, 155 de elevi fiind absenți.

Instrumentele de evaluare (testele, baremele de corectare și fișele de evaluare) au fost elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare. Testele administrate elevilor au fost în concordanță cu programele școlare în vigoare, având un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Administratorul de test pentru clasa a VI-a este un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, asistat de un al doilea cadru didactic, care, de asemenea, nu are ore la clasa respectivă.

Durata alocată rezolvării testului este de 60 de minute.

Testele sunt evaluate, în cadrul unității de învățământ, de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă. Evaluarea se face cu respectarea strictă a baremului.

Rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin: informarea elevilor, a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate; analiza rezultatelor la nivelul catedrelor/comisiilor metodice; elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde situația impune acest lucru, informează ISJ Neamț.

Astăzi, 23 mai 2019, va avea loc  evaluarea unor competențe din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii.

Articolul precedentLa ultima bursă a locurilor de muncă , în Neamț au fost angajate 153 de persoane dintre care cinci cu studii superioare
Articolul următorUn nou eveniment cultural-științific la Piatra-Neamț