În perioada 03 – 28.06.2019, s-a desfăşurat CAMPANIA NAȚIONALĂ pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă, la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

În domeniul relațiilor de muncă, au fost verificați un număr de 88 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 46 de deficiențe și au fost dispuse 46 de măsuri și au fost aplicate un număr de 55 sancțiuni contravenționale în cuantum de 662.700. La 15 angajatori au fost depistate 33 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată fiind în cuantum de 660.000 lei.

Conform ITM Neamț, în acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe:

 • Neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă;
 • Netransmiterea elementelor prevăzute în H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților în format electronic, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariat;
 • Completarea registrului general de evidență al salariaților în format electronic cu date eronate;
 • Lipsa dovezii privind comunicarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului către salariații îndreptățiți și a dovezii referitoare la informarea salariaților cu privire la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariaților;
 • Necompletarea dosarului de personal al salariaților cu documentele prevăzute de din H.G nr. 905/2017modificata și completată;
 • Nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi; Nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
 • Neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale.

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost controlați un număr de 88 de angajatori. S-au constatat un număr de 128 deficiențe pentru care s-au dispus 128 măsuri de remediere.

Au fost sancționați un număr de 92 de angajatori, cărora li s-au aplicat 128 sancțiuni contravenționale în valoare de 19.500 lei .

A fost verificat în special modul în care angajatorii iau măsuri pentru prevenirea căderilor de la înălțime.

În acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe:

 • Neacordarea de către angajatori a echipamentului individual de protecție;
 • Neasigurararea măsurilor de prim ajutor în caz de accident;
 • Lipsa efectuării examenelor medicale la angajare și periodic;
 • Utilizarea necorespunzătoare a scărilor pe șantiere în ceea ce privește stabilitatea și prinderea sigură a lucrătorilor în timpul accesului pe scară;
 • Utilizarea de echipamente de muncă necorespunzătoare, care nu sunt prevăzute cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțîn o bordură, o mâna curentă și protecție intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedică/opri căderile de la înălțime și care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;
 • Lipsa marcajelor și a întreținerii căilor de acces la locurile de muncă.
Articolul precedentVacanțe Muzicale – Programul zilei de 5 iulie
Articolul următorIncendiu violent la o locuință din Poiana Teiului