În perioada 19 – 20.10.2018, inspectorii ITM au verificat 27 de service-uri și spălătorii auto care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Neamț. Acțiunea a făcut parte din Campaniia naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legate care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul  întreținerea și repararea autovehicolelor- cod caen 4520.

Cu prilejul verificărilor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă, s-au constatat următoarele deficienţe:

Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului  de lucru.

De asemenea, angajatorul nu face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă ale acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale si nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

In ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă s-au constatat următoarele deficiențe:

Nu este asigurat echipamentul individual de protectia muncii si controlul utilizarii acestuia de către lucrători pentru protejarea la umezeală și zgomot.

Nu s-au identificat şi evaluat toate riscurile de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă si nu au fost verificate instalaţiie electrice privind securitatea şi sănătatea în muncă ( lipsa buletinului de verificare a rezistentei de dispersie a prizei de pamant/ expirarea valabilitatii acestuia).

S-a constat lipsa controlului medical periodic si nedesemnarea lucrătorii care aplică măsuri de prim ajutor, inclusiv lipsa trusei medicale pentru acordarea primului ajutor.

S-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în domeniul relaţiilor de muncă, şi 31 de sancţiuni contravenţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. A fost identificat 1 angajator la care 1 persoană presta activitate fără forme legale de angajare.

Articolul precedentAccident rutier în care au fost implicate 3 TIR-uri (FOTO)
Articolul următorTrei gospodării afectate de un incendiu. O tânără gravidă a ajuns la spital (FOTO)