La data de 31 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020, pentru modificarea și completarea O.U.G. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

Astfel, după art. 33 din O.U.G. 1/1999, se introduce un nou articol, 33 ind. 2, cu următorul cuprins:

(1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – CU DREPT DE CIRCULAȚIE, se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. 1 lit. b sau alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleași perioade, se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau instanța de judecată potrivit art. 111 alin. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 111 alin. 1 lit. b din O.U.G. 195/2002 rep. prevede că permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine  când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, iar art. 111 alin. 4 din O.U.G. 195/2002 rep. stabilește că permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

De asemenea, art. 111 alin. 6 din O.U.G. 195/2002 rep. prevede că la cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea clasării, renunţării la urmărirea penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

Din interpretarea prevederilor legale, rezultă faptul că dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere eliberate CU DREPT DE CIRCULAŢIE pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei, precum şi cele eliberate conducătorilor auto implicaţi într-un accident de circulaţie soldat cu victime omeneşti, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestor stări.

De asemenea, pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestor stări, se menţine şi valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau instanța de judecată potrivit art. 111 alin. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste prevederi au intrat în vigoare la data publicării O.U.G. 34/2020 în Monitorul Oficial al României, respectiv 31.03.2020.

Articolul precedentMamă bătută de băiatul ei de 16 ani
Articolul următorStrăinii nu mai pot depune cerere pentru punerea în legalitate