Joi, 31 ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a organizat o conferință de presă, prima din acest an, în cadrul căreia au fost prezentate patru teme:

  • Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul  2019-2020
  • Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020
  • Olimpiade școlare – 2019
  • Implementarea proiectului POCU 74/6/18/107590 „Șansa la educație, viitor asigurat”.

Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul  2019-2020

Conform planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 pentru anul viitor se intenționează ca 35% din absolvenții clasei a VIII-a să fie cuprinși în învățământul profesional/dual.

Corelat și cu Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 au fost propuse pentru clasa a IX-a învățământ profesional 60 de clase (din care 3 pentru învățământul special) la IP/dual (35,5% din total).
Unitățile școlare au propus meserii la toate domeniile de calificare care funcționează autorizat/acreditat și pentru care există solicitări ale agenților economici (gradul de satisfacere al acestora fiind de 93,8%).

Repartizarea celor 109 clase de liceu a fost efectuată în corelare cu țintele PLAI Neamț astfel : 52 de clase la învățământul teoretic, 19 clase la învățământul vocațional și 38 de clase la învățământul tehnologic.

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

Au fost propuse 2 clase la clasa a IX-a și 9 clase la clasa a XI-a liceu învățământ liceal seral, 4 clase a IX-a învățământ liceal cu frecvență redusă; 16 clase la învățământul postliceal și de maiștri, 2 clase stagii de pregătire practică și 89 de grupe pentru învățământul sportiv de performanță din cluburile sportive. În funcție de numărul de norme aprobate a fost propus planul de școlarizare la Palatul și cluburile copiilor și la Centrul județean de excelență. Pentru cei care doresc să își completeze studiile primare și gimnaziale au fost propuse un număr de 15 clase la forma de învățământ ”A doua șansă”.

Despre rețeaua școlară pentru anul 2019-2020, care se află postată pe site-ul IȘJ Neamț, ca element de noutate este modificarea denumirilor unor unități care nu mai școlarizează nivelul liceal, acestea urmând a se numi școli profesionale. O situație deosebită o regăsim la Dămuc, unde de câțiva ani numărul elevilor, care doresc să continue în comuna natală prin învățământ profesional, nu permite constituirea unei clase, iar școala se va numi gimnazială.

A fost înființată o unitate de învățământ particular Liceul Teoretic ”I.C.Parhon”, Piatra-Neamț și a fost închisă, la cererea organizației conducătoare, Grădinița ”Roza Venerini” Pildești, comuna Cordun. Pentru a nu se afecta accesul copiilor la educație, în acest caz a fost suplimentat planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale nr.1 Pildești cu 2 clase la învățământul preșcolar.

Rețeaua școlară va fi constituită din 329 de unități școlare : 150 cu personalitate juridică și 179 de structuri arondate (din care 144 în mediu rural).

Cele 150 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

  • unități de învățământ preșcolar : 6 (din care 2 în mediu rural)
  • unități de învățământ gimnazial : 90 (din care 71 în mediu rural)
  • unități de învățământ liceal : 37 (din care 10 în mediu rural)
  • unități de învățământ postliceal : 6
  • unități de învățământ profesional : 5 (toate în mediu rural)

La acestea se adaugă unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : un palat și 3 cluburi ale copiilor (din care unul în mediu rural), un centru de excelență și un club sportiv școlar.

Articolul precedentConsilier județean, declarat incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate
Articolul următorAsociația „Moldova se dezvoltă” cere Guvernului și Parlamentului responsabilitate și respect pentru Regiunea Nord – Est a României