Conducerea Direcției pentru Sănătate Publică (DSP) Neamț a prezentat într-o conferință de presă rezultatele acțiunii tematice de control dispusă de Ministerul Sănătății în maternitățile și secțiile de neonatologie ale spitalelor publice din județul Neamț – recomandări și măsuri.

Acțiunea tematică de control,  în clinicile de obstetrică-ginecologie și neonatologie din județul Neamț, s-a desfășurat în perioada 14.01.2019 – 15.02.2019, fiind efectuată de echipe de inspectori sanitari aparținând Serviciului de Control în Sănătate Publică și de medici epidemiologi din cadrul Serviciului Supraveghere și Control Boli Transmisibile, de la nivelul DSP Neamț.

În județul Neamț funcționează 3 unități sanitare publicecare au în structura funcțională  Secții de obstetrică-ginecologie și Secții/compartimente de neonatologie :

  • 1) Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are în structura funcțională  Secția Obstetrică – Ginecologie cu 67 de paturi și Secția Neonatologie cu 44 de paturi.
  • 2) Spitalul Municipal de Urgență Roman are în structura funcțională Secția Obstetrică-Ginecologie cu 80 de paturi și Secția Neonatologie cu 45 de paturi.
  • 3) Spitalul Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț are în structura funcțională Secția Obstetrică – Ginecologie cu 35 de paturi și Compartiment Neonatologie cu 17 paturi.

În cadrul acțiunii tematice de control au fost verificate Secțiile de Obstetrică -Ginecologie și Neonatologie din cele trei unități sanitare cu paturi, fiind urmărite punctele cuprinse în machetele de control și anume:

  • Infecții nosocomiale 

La nivelul conducerii unităților sanitare cu paturi și a Compartimentelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale (CSPLIAAM), au fost verificate documentele în baza cărora se asigură supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale (planul anual de supraveghere și control a IN, harta zonelor cu risc epidemiologic crescut, statul de funcții al CPSIAAM, procedurile privind controlul și prevenirea IN, procedura privind intervenția, protocol privind diagnosticul IN, protocol privind antibioprofilaxia, raport de evaluare anuală a situației epidemiologice). S-a  constatat că toate unitățile sanitare controlate respectă prevederile Ordinului M.S. nr. 1101/2016.

  • Probe de autocontrol

Există plan de autocontrol aprobat de conducerea unităților sanitare atât pentru anul 2018, cât și pentru anul 2019, care este remaniat în funcție de punctele cu risc epidemiologic identificate în timpul activității zilnice. Există registru de autocontrol, registru de evidență a infecțiilor nosocomiale, iar controlul calității apei potabile se efectuează conform Ghidului managementul IAAM pe 2017. Personalul medical este instruit profesional, existând evidențe la CSPIAAM.

  • Respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 961/2016

În toate secțiile există Programe și proceduri de curățare și dezinfecție, protocoale de dezinfecție și pretratare pentru echipamentele medicale, sunt asigurate materiale de curățenie și substanțe dezinfectante. În ceea ce privește spațiile destinate depozitării și prelucrării echipamentelor de curățenie și dezinfecție se constată că sunt asigurate în toate unitățile cu mențiunea că la Spitalul Municipal de Urgență Roman, spațiile existente în zona de rooming și bloc operator, necesită reamenajare, compartimentare.

În cadrul acțiunii de control  au fost prelevate probe pentru evaluarea eficienței procedurilor de curătenie și dezinfecție din unitățile sanitare cu paturi, în total 166 de teste prelevate, din care:

– controlul sterilității instrumentarului medical și al inventarului moale – 32 teste;

– teste aeromicrofloră pentru controlul gradului de încărcare a aerului cu flora microbiană atmosferică în zonele de risc – 28 teste;

– teste de sanitație de verificare a curățeniei și dezinfecției suprafețelor și altor materiale, controlul bacteriologic al suprafețelor palmare ale personalului – 69 teste;

– exudate nazo-faringiene de la personalul medico-sanitar – 37 teste;

Probele au fost  înaintate pentru analiza de laborator la D.S.P. Neamț– Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică.

Rezultatele probelor sunt conforme Ordinului  M.S. nr. 961/2016 în proporție de 97%,  neconforme  fiind 4 exudate nazo-faringene prin evidențierea unui caz cu  MRSA  și trei cazuri cu MSSA, un caz la S.J.U. Piatra Neamț, un caz la Spitalul Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tg. Neamț și două cazuri la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

În aceste cazuri s-au aplicat protocoalele de tratament de către medicul CPIAAM și de medicina muncii. La controlul sterilitătii o probă de apă sterilă dintr-un barbotor de la Secția Obsterică – Ginecologie a Spitalului Municipal de Urgență Roman a fost neconformă, fiind dispuse măsuri de verificare a instalației de oxigenoterapie conform procedurilor, în condițiile în care apa sterilă de la robinetele sălii de naștere a fost conformă ( probe prelevate de Serviciul de control în sănătate publică din cadrul D.S.P. Neamț, în luna decembrie 2018).

  • Respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1226/2012privind gestionarea deșeurilor medicale, 

se asigură corespunzător, există recipiente specifice suficiente, se respectă modul de selectare, colectare, depozitare temporară. Toate unitățile sanitare controlate au încheiat contract pentru transportul și eliminarea finală a deșeurilor medicale periculoase cu S.C. Mondeco S.R.L. Suceava.

  • Infecțiile nosocomiale au fost înregistrate și raportate conform Ordinului M.S. nr. 1101/2016.

Există note interne transmise de CSPIAAM către D.S.P. Neamț, pentru fiecare eveniment înregistrat:

– Spital Județean de Urgență Piatra Neamț – număr total de infecții nosocomiale pe unitate raportate în anul 2018=119 , din care la Secția Obstetrică – Ginecologie =0, iar la Secția Neonatologie – 7 și 1 colonizare;

– Spital Municipal de Urgență Roman –  număr total de infecții nosocomiale pe unitate raportate în anul 2018 =122, din care la Secția Obstetrică – Ginecologie = 1 și Secția Neonatologie = 5;

– Spital Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tg.Neamț – număr total de infecții nosocomiale pe unitate raportate în anul 2018= 6, din care la Secția Obstetrică – Ginecologie = 0, iar la Secția Neonatologie = 1.

  • Număr foi de observație verificate total = 234, număr diagnostic/definiție IAAM identificate 9, din care 8 raportate și 1 neraportată:

 Spital Județean de Urgență Piatra Neamț – număr foi =114, număr diagnostic/definiție IAAM identificate 8, din care 7 raportate și 1 neraportata la NN, caz aflat la limita definiției de infecție nosocomiala, care a fost discutat pe loc cu medicii curanți din secție;

– Spital Municipal de Urgență Roman – număr foi = 60, număr diagnostic/definiție IAAM identificate 1, din care 1 raportată la Neonatologie;

– Spital Orășenesc “Sf. Dimitrie” Tg.Neamț – număr foi = 60, număr diagnostic/definiție IAAM identificate 0;

Recomandări :

1) Respectarea prevederilor O.M.S. nr.1101/2016 referitoare la  prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, verificarea stării de sănătate a personalului lucrător prin teste de sanitație și exudate nazo-faringiene.

Termen: permanent. Răspunde: director de îngrijiri, CPIAAM şi întreg personalul medico-sanitar.

2) Respectarea normelor de igienă, a procedurilor de curățenie, dezinfecție, sterilizare, conform Ord. MS nr. 961/2016.

Termen: permanent. Răspunde: conducerea unității și personalul lucrător.

Amenajarea spațiilor de depozitare și prelucrare a echipamentelor de curățenie și dezinfecție la Spitalul Municipal de Urgență Roman – termen 60 de zile, răspunde conducerea unității sanitare cu paturi.

3) Respectarea prevederilor privind managementul deşeurilor medicale, conform O. M. S. nr. 1226/2012.

Termen permanent. Răspunde conducerea unității și personalul responsabil.

SURSĂfoto: arhivă
Articolul precedentPercheziții, flagrant și șase rețineri într-un dosar de trafic de droguri (FOTO)
Articolul următorPercheziții la Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț (FOTO)