În primele două luni ale anului 2019, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” Neamț au avut loc 46 de incendii de vegetaţie uscată, fără pagube materiale, spre deosebire de anul anterior când au fost înregistrate 32 incendii de vegetaţie, numărul acestora crescând cu 43,75% în 2019.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA ARDEREA DE MIRIŞTI, VEGETAŢIE USCATĂ ŞI RESTURI VEGETALE

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 605 /579 din  5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, precum și a OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, arderea, în mod organizat, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

 • În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
 • Respectarea celor de mai sus, este verificată de primar împreună cu comitetul local pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.
 • Cu excepţia condiţiilor meteorologice prezentate, caniculă, secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.
 • Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, cu excepția arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor menţionate, primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fărăluarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 • amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizeazăpropagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Informații oferite de către Lt.col. ANIȚEI Daniel, ȘEF INSPECȚIA DE PREVENIRE ISU Neamț.

 

SURSĂFOTO: arhivă
Articolul precedentÎn cabinetele medicilor de familie și la nivelul DSP Neamț nu mai sunt în stoc doze de vaccin gripal
Articolul următorCSM Roman organizează preselecții la înot pentru grupele de copii și juniori