Pentru a treia serie de tratament balnear, ce are ca dată de intrare în stațiune perioada 15 – 17 aprilie 2019 sunt alocate un număr de 56 bilete de tratament, în următoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, Olănești, 1Mai – Oradea, Amara,  Geoagiu, Nicolina, Pucioasa și Sarata Monteoru.

 Pentru această serie a rămas disponibil un bilet de tratament balnear pentru stațiunea Olănești, acesta neintrând în alocarea automată.

Beneficiarii vor fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Menționăm că până la această dată sunt depuse un număr de  4320 cereri de tratament balnear pentru anul 2019, fiind valorificate pentru primele două serii de tratament balnear un număr de 67 bilete de tratament .

Reamintim că pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

–  Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile, pentru anul 2019 urmând a fi 18 serii de tratament. Informații privind datele de intrare în stațiuni pot fi vizualizate la sediul CJP Neamț cât și pe pagina de internet a instituției.  

–  Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

  • Cererea de acordarea  se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.1 la Ordinul nr.1069/12.03.2019), putând fi transmisă prin prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.
  • Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte, informează Casa Județană de Pensii Neamț.

 

Articolul precedentCursuri de formare profesională, gratuite pentru șomeri
Articolul următorLansarea proiectului „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț”