În data de 28 martie 2019, ora 11.00, a avut loc la Grand Hotel Ceahlău din Piatra Neamț, Strada Piața Ștefan cel Mare, nr.3, județul Neamț, Conferința de Lansare a proiectului „Asigurarea unui management integrat , conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț” Cod SMIS 117007.

Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Județul Neamț, custode al siturilor Natura 2000 vizate, în urma semnării contractului de finanțare nr. 179/11.06.2018.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor de interes conservativ din ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661 Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ, vizând elaborarea planului de management și informarea/conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate.

Proiectul se va derula în perioada 12.06.2018 până la data de 31.12.2020 în Regiunea 1 Nord Est, judeţul Neamţ, oraşul Bicaz şi comunele Bicazu Ardelean,Ceahlău,Grinţieş şi Taşca, care includ ariile naturale protejate vizate.

Obiectivele specifice sunt:

  1. OS.1 – Îmbunătăţirea managementului siturilor ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, a Parcului Naţional Ceahlău şi a rezervaţiilor naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polita cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în scopul conservării favorabile a speciilor şi habitatelor de pe teritoriul acestuia prin revizuirea planului de management, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
  2. OS.2 – Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.
  3. OS.3 Întărirea capacităţii administrative şi a competenţelor personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a biodiversităţii din aria proiectului.

Rezultatele proiectului vizează, pe lângă stabilirea strategiilor și măsurilor de management care se impun în vederea asigurării conservării biodiversității din cadrul ariilor protejate, cat și creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi are o valoare totală 12.431.214,26 lei – 85% valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (10.566.532,12 lei) și 15% – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.864.682,14 lei).

Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1. – Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Lansarea proiectului „Asigurarea unui management integrat , conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrare de Județul Neamț”

SURSĂFOTO: infoturism.net
Articolul precedentBilet de tratament balnear la Olănești, disponibil
Articolul următorCosmin Țapu ( CSM Ceahlăul): „Mergem cu încredere la Pașcani“