În perioada 09–19.06.2020, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Neamț a desfăşurat o serie de acțiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind conformitatea, modul de comercializare şi modul de etichetare a produselor alimentare comercializate sub formă congelată inclusiv a îngheţatei.

Controlul s-a desfăşurat în reţeaua de distribuţie, comercializare directă sau distribuție en gros și are următoarele rezultate:

-număr de operatori economici verificați -20;

– număr operatori economci cu abateri- 18;

– cantitatea totală controlată – 1.150 kg;

– cantitatea totală cu abateri- 424 kg;

– măsuri dispuse:

-oprire temporară de la comercializare  – 423 kg, în valoare totală de 4.199 lei;

                                                                -sancțiuni constând în – 10 avertismente și 11 amenzi contravenționale, în valoare totală de 26.000 lei.

Cele mai importante abateri constatate se referă la:

– produse din pui congelate cu data limită de consum expirată de 46 zile

– lipsa etichetelor cu principalele elemente de identificare si caracterizare a produsului, de regulă, în cazul produselor congelate ambalate în cutii de carton a cate 1o kg si, pe care, vânzătorul a luat decizia de a le expune la comercializare fără aceste ambalaj

– lipsa traducerii în limba română a informațiilor înscrise pe etichetele produselor 

– nerespectarea prevederii legale conform căreia, în cazul produselor alimentare preambalate, este obligatorie prezentarea prețului pe unitatea de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură;

– necompletarea zilnică a graficelor de temperatură a aparatelor frigorifice din dotare.

 

 

 

SFATURI PENTRU CONSUMATORI                       

  • Acordați atenție condițiilor de depozitare impuse de producător, atât în magazinul de comercializare cât și la domiciliu; produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată; la decongelare trebuie să prezinte gustul şi mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective;
  • Este interzis ca produsele alimentare congelate rapid să se recongeleze, acestea trebuind să se prelucreze imediat ce au fost decongelate;
  • Nu achiziţionaţi produsele la care constataţi existenţa aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau prezenţa de gheaţă în ambalaj;
  • Acordati o atenţie deosebită când cumpărati produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului; nu achiziţionaţi produse la care constataţi că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanş şi nu asigură salubritatea produsului;
  • Acordati atenţie deosebită datei durabilităţii minimale; refuzati produsele care prezintă data durabilității minimale modificată, depăşită sau pe care nu este înscrisă;
  • Menţiunile obligatorii care se înscriu pe etichetele/ambalajele produselor alimentare provenite din alte ţări trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi;
  • La cumpărarea produselor alimentare solicitați şi păstrati bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea/siguranța unui produs.