În perioada, 08.07.2019 – 12.07.2019 și 16.09.2019 – 20.09.2019 are loc Campania națională de control în domeniul relațiilor de muncă și al sănătății și securității în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

 

În  domeniul relațiilor de muncă, au fost verificați un număr de 49 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 50 de  deficiențe și au fost dispuse 50 de măsuri în vederea remedierii acestora. Au fost sancționați 4 angajatori, fiind aplicate un număr de 4 sancțiuni contravenționale, din care 1 amendă în cuantum de 20.000 lei și 3 avertismente.

La angajator a fost depistată 1  persoană care desfășura muncă nedeclarată. Cuantumul amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată fiind în cuantum de  20.000 lei.

În acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe:

 • Neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă;
 • Netransmiterea elementelor prevăzute în H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților în format electronic, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariat;
 • Completarea registrului general de evidență al salariaților în format electronic cu date eronate;
 • Necompletarea dosarului de personal al salariaților cu documentele prevăzute de din H.G nr. 905/2017 modificată și completată;
 • Nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa zilnică a orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • Nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
 • Neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale.

În  domeniul securității și sănătății în muncă, au fost controlați un număr de 49 de angajatori. S-au constatat un număr de 66 de deficiențe pentru care  s-au dispus 66 de măsuri de remediere. Au fost sancționați un număr de 66 de angajatori, cărora li s-au aplicat 66 de sancțiuni contravenționale, din care 1 amendă în cuantum de 4.000 lei și 65 de avertismente.

În acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe:

 • Neacordarea de către angajatori  a echipamentului individual de protecție;
 • Lipsa verificării continuității instalației de legare la pământ la termenul scadent;
 • Lipsa mijloacelor de protecție electroizolante (covor electroizolant la presele de călcat);
 • Lipsa unor apărători de protecție la echipamentele de muncă (sistemul de transmisie la mașînă de cusut/surfilat);
 • Neasigurararea măsurilor de prim ajutor în caz de accident;
 • Lipsa efectuării examenelor medicale la angajare și periodic;
 • Lipsa semnalizării de securitatea și sănătate în muncă pentru toate locurile de muncă.

OBIECTIVELE CAMPANIEI

 • Identificarea angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul fabricării produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, care nu respectă dispozițiile legale aplicabile și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă cât și în domeniul securității și sănătate în muncă în societățile comerciale care au că obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii,  pielărie şi încălţăminte;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul fabricarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte, a prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă în general și a legislației privind timpul de muncă/odihnă în special;
 • Eliminarea neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă și al securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice din societățile comerciale   care au că obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare, se arată în comunicatul ITM Neamț.

 

 

Articolul precedent„Romașcanii salvează vieți!”, campanie de donare de sânge. Donatorii vor beneficia de trei intrări gratuite în ștrand
Articolul următor155 locuri de muncă vacante NOI în Piatra-Neamț, 30 în Roman și cinci în Târgu Neamț