În perioada 29.03.2021-14.04.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a  desfăşurat Campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

Obiectivele campaniei au fost:

 • Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referinţă;
 • Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului”, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii in muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorul pus la dispoziţie prin detaşare transnatională pe teritoriul României. 

Au fost verificaţi şase agenţi de muncă temporară şi un utilizator al salariaţilor temporari. Cu ocazia controalelor au fost constatate 8 deficienţe la utilizatorul salariaţilor temporari şi 6 deficienţe la agenţii de muncă temporară pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 4 avertismente contravenţionale.

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Cu ocazia controalelor au fost constatate 5 deficienţe la utilizatorul salariaţilor temporari şi 6 deficienţe la agenţii de muncă temporară pentru  care au fost dispuse măsuri de remediere şi a fost aplicat un avertisment contravenţional.

Deficienţele  constatate la control au fost următoarele:

 • angajatorul nu face dovada informării salariaţilor  cu privire la modificările salariale;
 • angajatorul  nu acordă tuturor salariaţilor repaosul zilnic de 24 de ore după durata  timpului de muncă de 12 ore sau nu acordă tuturor salariaţilor repaosul săptămânal de 48 de ore consecutive;
 •  angajatorul  nu  respectă obligaţia repartizării timpului de muncă în cadrul săptămânii;
 • prevederile regulamentului intern  la nivel de unitate nu era adus la cunoştinţa salariaţilor ;

 

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Cu ocazia controalelor nu  au fost constatate deficienţe la agenţii de muncă temporară verificaţi. Au fost constatate 3 deficienţe la utilizatorul salariaţilor temporari pentru care au fost dispuse 3 măsuri de remediere şi s-au aplicat 3 avertismente contravenţionale.

Deficienţele  constatate la control au fost următoarele:

 • punerea la dispoziţia lucrătorilor a unui echipament de muncă, pentru care nu s-au asigurat operaţiile de întereţinere;
 • nu a fost efectuată reexaminarea cunoştinţelor profesionale anuale  în vederea reautorizării unor lucrători pentru care legislaţia prevede această măsură;
 • nu a fost asigurată semnalizarea corespunzătoare a căilor de circulaţie.

Sursa: Realitatea de Neamt