Ministerul Educaţiei a trimis planul de şcolarizare către Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Potrivit documentului,  în județului Neamț la învățământul preuniversitar de stat, vor fi :

– 11.457 de locuri la învățământul preșcolar din care 8.036 la program normal și 3.421 la program prelungit;

– 21.031 de locuri la învățământul primar din care 81 la programul ”A doua șansă”;

– 17.270 de locuri la învățământul gimnazial din care 219 la programul ”A doua șansă”;

– 559 de locuri la învățământul de artă (primar și gimnazial);

– 305 de locuri la învățământul sportiv(primar și gimnazial);

– 1.530 de locuri pentru Cluburile Sportive Școlare.

”Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale”, informează ISJ Neamț.

Rețeaua școlară,pentru anul 2019-2020, va fi constituită din 330 de unități școlare : 152 cu personalitate juridică și 178 de structuri arondate(din care 143 în mediu rural).

Cele 152 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

  • unități de învățământ preșcolar : 8 (din care 2 în mediu rural)
  • unități de învățământ gimnazial : 90 (din care 71 în mediu rural)
  • unități de învățământ liceal : 35 (din care 8 în mediu rural)
  • unități de învățământ profesional : 4 (toate în mediu rural)
  • unități de învățământ postliceal : 6
  • unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : 4
  • un centru de excelență
  • un club sportiv școlar.
  • IȘJ, CCD și CJRAE
Articolul precedentO statuie a lui Caragiale, în mărime naturală, va fi amplasată în Piatra-Neamț
Articolul următorLocuri de muncă NOI în Neamț! Vezi ce meserii se caută!