Casa Județeană de Pensii Neamț a fost numită  Pol de competență pentru soluționarea cererilor de pensie ale cetățenilor români, indiferent de locul de ședere inițial în România, care au rezidența și lucrează în Italia, Regiunea Lombardia (ce aparțin de Sediile Provinciale Montova, Pavia, Sondrio, Varese, Monza ). 

În mod obligatoriu, în temeiul legal invocat în prezenta, cetățenii români care lucrează legal, au rezidența într-o altă țară membră UE decât România și beneficiază de asigurări sociale în acea țară, vor depune cererea de pensionare la instituția cu atribuții în domeniu din țara de resedință. În vederea instrumentării cererilor, această instituție va transmite cererea însoțită de documentația necesară către Casa de Pensii desemnată Pol de Competență, și nu la  Casa de Pensii pe a cărei rază teritorială a locuit persoana în România.

Subliniem că persoanele nu trebuie să vină în țară să depună cererea, pentru că în baza Regulamentului UE, instituțiile din fiecare țară comunică direct, între ele, și ulterior, transmit și persoanei decizia de admitere sau de respingere a cererii.

Se pot adresa în vederea depunerii cereri de pensionare, direct Casei de Pensii Neamț, doar persoanele care au locul de ședere obișnuit în județul Neamț, care au revenit definitiv în țară. Aceste persoane  vor trebui să completeze sub sancțiunea prevederilor Codului Penal, o declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că domiciliază în România – Anexa 2.

Menționăm că în cursul anului 2018 Casa Județeană de Pensii Neamț a emis un număr de 561 decizii de stabilire sau recalculare a unor drepturi de pensie comunitară.

Polii de competență au fost actualizați prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr.1887/2018 privind aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respective a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, privind procedura de punere în aplicarea a Regulamentului (CE) nr. 883/20004, precum și a prevederilor acordurilor bilateral la care România este parte, informează Casa de Pensii Neamț.

SURSĂFoto cu caracter ilustrativ
Articolul precedentPolițiștii din Sagna au adus zâmbetul și bucuria pe chipul a 5 copilași (FOTO)
Articolul următorGratuitățile la transportul public în Piatra-Neamț vor fi extinse de la 1 ianuarie 2019