În perioada 06.05.-30.08.2019, au loc etapele de reînscriere şi înscriere în grădiniţe.  În perioada 06.05.-17.05.2019, s-a desfăşurat etapa de reînscrieri. La nivelul judeţului Neamţ au fost reînscrişi 7314 copii, dintr-un total, propus pentru anul şcolar 2019-2020, de 11.661.

Înscrierile la grădiniță se realizează în trei etape, cu câte trei faze în care sunt evaluate, pe rând, opţiunile părinţilor. Calendarul înscrierilor:

 • Prima Etapă de înscrieri: 20.05.- 07.06.2019
 • A doua Etapă de înscrieri: 24.06.-26.07.2019
 • Etapa de ajustări: 29.07-30.08.2019

În prima etapă de înscrieri, dintr-un total de 4347 locuri s-au validat  2582 cereri, până în data de 06.06.2019.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean până la data de 18 mai 2019. Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor  de învățământ  vor  afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informații:

 • capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Totodată, unitățile de învățământ preșcolar particular vor afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP, informează ISJ Neamț.

 

Articolul precedentMoartea polițistului din Timiș i-a scos pe polițiști în stradă
Articolul următorPagubele produse de furtuna de vineri