Ministerul Educaţiei a trimis planul de şcolarizare cu locurile la licee către Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Potrivit documentului, județului Neamț i s-au repartizat 166 de clase, din care 108 la liceu și 58 de clase pentru învățământul profesional.

Față de propunerea ISJ Neamț o clasă de liceu a fost transformată în clasă de învățământ profesional. În aceste condiții a fost redusă o clasă specializarea ”Matematică-informatică” de la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani, unde media de admitere a fost, anul trecut, foarte scăzută, a fost transformată în învățământ profesional și atribuită Colegiului Tehnic ”Danubiana” Roman.

În aceste condiții la nivel de județ învățământul liceal are următoarea distribuție a claselor :

– 51 de clase învățământ teoretic din care : 20 specializarea ”matematică-informatică”, 12 ”științe ale naturii”, 10 ”filologie” și 9 ”Științe sociale”;

– 19 clase învățământ vocațional din care : 6 specializarea ”sportiv”, 4 ”pedagogic”, 7 ”teologic” și 2 arte (1 ”muzică” și 1 ”arte vizuale”);

– 38 de clase învățământ tehnologic din care : 10 la profil ”tehnic”, 18 ”servicii” și 10 ”resurse naturale și protecția mediului”

La învățământul profesional situația, pe domenii, se prezintă astfel :

 • Agricultură – 3 clase
 • Chimie industrială – 1 clasă
 • Comerț – 6 clase
 • Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 2 clase
 • Electric – 3,5 clase
 • Electronică automatizări – 2,5 clase
 • Estetica şi igiena corpului omenesc – 0,5 clase
 • Fabricarea produselor din lemn – 4,5 clase
 • Industrie alimentară – 2,5 clase
 • Industrie textilă şi pielărie – 7,5 clase
 • Materiale de construcţii – 0,5 clase
 • Mecanică – 16 clase
 • Silvicultură – 0,5 clase
 • Turism şi alimentaţie – 8 clase

Total : 58 de clase din care una în sistem dual, calificarea ”filator”

La învățământ liceal seral au fost aprobate– 2 clase la clasa a IX-a și 9 clase la clasa a XI-a.

La învățământ liceal cu frecvență redusă au fost aprobate – 4 clase a IX-a.

La la învățământul postliceal și de maiștri au fost aprobate– 15 clase.

La stagiile de pregătire practică au fost aprobate– 2 clase.

Toate aceste clase sunt în concordanța cu planul realizat în acest an școlar (s-a repartizat un număr de clase egal cu cel existent).

 

Articolul precedentMugur Cozmanciuc critică ordonanţa dată de Guvern pentru alegerea preşedinţilor de consilii judeţene
Articolul următorCod ROȘU în Neamț! Avertizare Ro-Alert