Primăria Piatra-Neamț a alocat din bugetul pe 2019, suma de 270.000 de lei pentru ONG-urile din municipiu. Din acești bani pot fi finanțate proiecte din șase domenii de activitate: cultură, social, educație civică, protecția mediului, activităţi pentru tineret și sport. Perioada de finanţare: septembrie-decembrie 2019.

Suma alocată pe fiecare domeniu:

Nr. crt. Domenii de finanţare Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile Buget alocat
1. Cultură – organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;

– organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

– punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;

– editarea de cărţi şi publicaţii;

– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;

60.000 lei
2. Social – activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;

– campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);

– campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

– campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul « educaţia pentru sănătate ».

35.000 lei
3. Educaţie civică – realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;

– creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;

– intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţămant şi alţi actori sociali;

– promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;

– conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

– creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

10.000 lei
4. Protecţia mediului – organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: întalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului;

– organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi;

– elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.

5.000 lei
5. Activităţi pentru tineret Activităţile care au la bazã urmãtoarele principii generale:

-elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
-asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publicã şi încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãţilor individuale sau de grup;
-sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viaţa economicã, educaţionalã şi culturalã a ţãrii;
-stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
-stimularea mobilitãţii în rândul tinerilor;
-stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

10.000 lei
6. Sport Promovarea sportului

– dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire);

– asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere);

– atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere;

– menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

150.000 lei
  TOTAL   270.000 lei

 

Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, constituit conform Ordonanţei nr. 2/2008, reprezentând un procent de 5% din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile în domeniul cultural este de 3.000 lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului.

Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cât acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte  în cea de-a treia sesiune este 5 august 2019, ora 14:00, iar selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 6-13 august 2019.

 

Articolul precedentPortofel plin cu bani și acte, înapoiat proprietarului
Articolul următorPacientă transferată cu elicopterul la Iași