Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț (ITM) a anunţat că desfăşoară, în perioada 15 aprilie – 31 mai, acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul.

Acţiunile de informare au ca scop îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior și intershipul, creşterea gradului de conştientizare a acestora, care pot, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contracte individuate de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexă la contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-și asigura forţa de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei.

De asemenea se dorește informarea persoanelor/salariaţilor/entităţilor care au calitatea de angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și respectiv la locul de muncă, dar si conştientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce priveşte integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor fară un loc de muncă și asigurarea tranziţiei absolvenţilor de invaţămant superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii.

Mai mult , se urmărește facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârstă de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale și cu necesităţile pieţei muncii.

Atingerea obiectivelor se va realiza prin sesiuni de informare/conştientizare organizate de către inspectoratul teritorial de muncă, la care vor participa persoane din grupul ţintă vizat de acţiune, astfel:

  • persoane interesate, cu vârstă cuprinsă între 16 ani și 26 ani, în obţinerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învăţării în invăţamântul profesional și tehnic, inclusiv dual; persoane care au împlinit vârstă de 16 ani (cu excepție 15 ani) care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;

  • viitori absolvenţi de invăţământ superior/absolvenţi de invaţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;

  • entităţi care au calitatea de angajator, care sunt interesaţi să-și asigure forţa de muncă calificată, în funcţie de cerinţele proprii sau au calitatea de organizaţie – gazdă pentru programele de internship;

  • furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă – unitaţi/instituţii de invatământ, angajatori, alți formatori (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociaţii cooperatiste), autorizaţi/acreditaţi pe diverse calificări.

Se urmăreşte de asemenea, încurajarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii.

Articolul precedentVezi în ce zone ale Romanului vor fi reabilitate trotuarele
Articolul următorElevi din 17 județe au participat la Concursul național ”New Start”, ediția a IV-a