Sub egida Colegiului Prefectural s-a prezentat joi, 20 decembrie, activitatea desfășurată în acest an, în cadrul comisiilor, comitetelor, grupurilor de lucru, constituite la nivelul Instituției Prefectului județul Neamț.

Coordonarea serviciilor publice deconcentrate şi monitorizarea activităţilor legate de implementarea, la nivel judeţean, a programelor şi strategiilor guvernamentale se realizează și prin intermediul acestor structuri, constituite, de regulă, prin ordin al prefectului.

Cincisprezece dintre acestea își desfășoară activitatea sub coordonarea sau sub autoritatea instituției prefectului.

Date reprezentative:

Obiectiv

Acțiuni și rezultate

– Armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea programelor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului, prin Colegiul Prefectural– Stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea activității prin Hotărâri ale Colegiului Prefectural – 12 şedinţe de lucru– 33 de teme dezbătute

– 19 servicii publice deconcentrate au prezentat rapoarte

– 5 hotărâri adoptate

 

Obiectiv Acțiuni și rezultate
Colaborarea cu serviciile  publice deconcentrate şi organizaţiile sindicale şi patronale din judeţ în vederea asigurării unui climat de pace socială şi prevenire şi mediere a conflictelor sociale – 12 reuniuni– 15 teme dezbătute

– o întâlnire de mediere

Obiectiv Acțiuni și rezultate
Analizarea problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice, elaborarea de propuneri și identificarea unor soluţii la aceste probleme – 12 reuniuni– 20 teme discutate
Obiectiv Acțiuni și rezultate
Comitetului Județean pentru Situații de UrgențăGestionarea eficientă a  situaţiilor  de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ – 38 de ordine ale prefectului pentru constituirea unor comisii mixte pentru evaluarea unor situații de urgență– 27 reuniuni

– 28 de hotărâri adoptate

 

Obiectiv Acțiuni și rezultate
Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor  – 6 reuniuni– 362 de de hotărâri adoptate

Activități deosebite:

  • Au fost invitați, la prima reuniune a Colegiului Prefectural coordonată de actualul prefect, primarii localităților (ocazie cu care s-a prezentat și o procedură operaţională de lucru – emiterea actelor administrative de către autorităţile publice locale )
  • Problemele ridicate de către primari, în cadrul reuniunii, au primit răspuns din partea instituției noastre sau din partea unora dintre serviciile publice deconcentrate, potrivit competențelor.
  • Problemele ridicate de reprezentanții organizațiilor de vârstnici în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice au primit răspunsul, de regulă, în proxima ședință.
  • În funcție de temele de interes comun, au fost invitați la lucrările colegiului prefectural partenerii sociali din cadrul comisiei de dialog social și / sau reprezentanții organizațiilor de vârstnici.
  • În Comisia de Dialog Social s-au adus în dezbatere proiecte de modificare a unor acte normative cum au fost cele privind ”Îmbunătățirea unor aspecte legate de activitatea de comercializare a masei lemnoase” .
  • O activitate deosebit de laborioasă s-a desfășurat în cadrul Comitetului Județean pentu Situații de Urgență motivată, în special de inundațiile din această vară. Comitatul s-a reunit în 27 de ședințe, s-au adoptat 28 de hotărâri, a fost aprobată documentația pentru cele 7 proiecte de hotărâre de Guvern, fiind valorificate peste 177 de procese verbale de constatare și evaluare a unor pagube ale comisiilor mixte constituite prin 38 de ordine ale prefectului.

Au participat la reuniune atât membrii Colegiului cât și partenerii sociali, reprezentanții organizațiilor de vârstnici, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Articolul precedentUn tânăr a dat alarmă falsă Poliției, Pompierilor și Ambulanței
Articolul următorTânăr de 19 ani, prins beat la volanul unei mașini furate