Potrivit dispozițiilor art.XIX din O.U.G. nr.32/2020, începând cu data de 31 martie 2020 ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului – după caz, doar pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:

  1. a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în Anexa 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
  2. b) copia certificatului de deces;
  3. c) copia actului de identitate al solicitantului;
  4. d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  5. e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  6. f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – dacă este cazul;
  7. g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii – dacă este cazul;
  8. h) adeverința care atestă calitatea de asigurat în sistemul unitar de pensii publice, până la data decesului, eliberată și semnată de angajator – dacă este cazul.

Cererea, însoțită de documentele menționate anterior se poate transmite:

  1. Prin intermediul serviciilor poștale – către Casa Județeană de Pensii Neamț –            

     Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr.24, județul Neamț,

  1. Scanat la următoarele adrese de e-mail:

Menționăm că aceste prevederi încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

PLATA DREPTURILOR AFERENTE SE VA REALIZA PRIN MANDAT POȘTAL SAU ÎN CONT CURENT, ÎN FUNCȚIE DE OPȚIUNEA SOLICITANTULUI, informează Casa de Pensii Neamț.

Articolul precedentCoronavirus : situația în județul Neamț 31 martie
Articolul următorPuncte fixe de control pentru restricționarea accesului în zona aflată în carantină din județul Suceava. Unul este la Oglinzi (VIDEO)