Aproape cinci mii de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din comuna Dobreni, județul Neamț, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF).
Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Neamț.

Proprietarii celor 4.550 de imobile din comuna Dobreni urmează să primească extrasele de carte funciară pentru casele și terenurile care au fost înregistrate gratuit. În comuna Dobreni, care măsoară  2.419 de ha, lucrările de cadastru general au început în anul 2016.

La eveniment au participat: doamna Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț, domnul Adrian Diaconu Vicepreședinte al Consiliului Județean, doamna Vasilica Crețu primarul comunei Dobreni și Simion Stâncel, directorul OCPI Neamț.

În prezent, din totalul de 83 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Neamț, una (Dobreni) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 50 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale, pentru o suprafață de 34.994 de hectare și un număr estimat de 83.500 de imobile. Alte 16 UAT-uri în județ se află în diverse faze de contractare a lucrărilor de cadastru general, prin PNCCF.

Totodată, în 2019 vor începe lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în primele cinci comune (Vânători-Neamț, Borlești, Petricani, Secuieni și Agapia) din totalul de 24 din județul Neamț aflate pe lista celor 660 de UAT-uri din mediul rural din toate județele țării, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

SURSĂfoto: arhivă
Articolul precedentBătaia din Târgu-Neamț, noi rețineri
Articolul următorJudecătoria Piatra-Neamț, trei zile de protest. Se suspendă şedinţele de judecată câte 2 ore pe zi