Marți, 7 mai 2019, a avut loc evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise. Din cei 4324 de elevi înscriși, au participat 4032, 292 fiind absenți.

Instrumentele de evaluare(testele, baremele de corectare și fișele de evaluare) au fost elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare. Testele administrate elevilor au fost în concordanță cu programele școlare în vigoare, având un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Administratorul de test pentru clasa a II-a este învățătorul clasei asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă. Durata alocată rezolvării testului este de 30 de minute.

Testele se evaluează, în cadrul unității de învățământ, de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învățătorul clasei. Evaluarea se face cu respectarea strictă a baremului și a instrucțiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele individuale obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin:

  • elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde situația impune acest lucru;
  • informarea elevilor, a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate;
  • analiza rezultatelor la nivelul catedrei.

Miercuri, 8 mai 2019, a avut loc evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite. Din cei 4324 de elevi înscriși, au participat 4089, 235 fiind absenți.

Articolul precedentMedalii de aur argint și bronz pentru elevii nemțeni la etapă națională a Olimpiadei de Fizică
Articolul următorRezultatele elevilor nemțeni la etapele naționale ale olimpiadelor de limbi moderne