Șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Cristina Păvăluță, a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), prin care a fost declarată incompatibilă.

Pe 26 noiembrie 2015, Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici, printre care și PĂVĂLUȚĂ CRISTINA, Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Conform comunicatului de la acea dată, PĂVĂLUȚĂ CRISTINA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 aprilie 2013 – 28 ianuarie 2015, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, și funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARKING S.A. (societate de interes local la care Consiliul Local Piatra Neamț este acționar majoritar, cu o cotă de participare la capitalul social/beneficii de 69,51%).

Curtea de Apel Bacău i-a respins apelul iar pe 28 februarie 2019 Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul.

Respinge recursul formulat de reclamanta Pavaluta Cristina împotriva sentinţei civile nr.43/2016 din 26 aprilie 2016 a Curţii de Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 februarie 2019. – notează decizia instanței.

Tot Agenția Națională de Integritate a constatat, pe 13 iulie 2017, existența indiciilor privind posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către PĂVĂLUȚĂ CRISTINA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Potrivit comunicatului dat de ANI, la acea dată, în calitate de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a încheiat un contract cu S.C. Olimpus Trade S.R.L. (societate reprezentată de către un administrator cu care persoana evaluată se afla la acel moment în raporturi de muncă într-o altă societate, respectiv S.C. Parking S.A.), această societate având calitatea de executant al lucrării ”Lucrări de confecționare și instalare ansamblu uși PVC exterior”,  în valoare de 98.788 Lei.

La data încheierii contractului, atât persoana evaluată, cât și administratorul  S.C. Olimpus Trade S.R.L., dețineau calități/funcții în cadrul S.C. Parking S.A. (societate deținută majoritar de către Consiliul Local Neamț), respectiv persoana evaluată a fost membru în Consiliul de Administrație în perioada 11 februarie 2013 – 11 mai 2017 , iar administratorul  S.C. Olimpus Trade S.R.L. a fost director al S.C. Parking S.A.  în perioada 15 decembrie  2007 – 06 iulie 2016.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PĂVĂLUȚĂ CRISTINA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

SURSĂfoto: arhivă
Articolul precedentRealizări, obiective și neconformități în spitalele din Neamț
Articolul următor8 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor