Instituția Prefectului Județul Neamț a sesizat instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, considerând ilegală Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. 49 din 28.02.2022, prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, precum și a celui de blocare/deblocare, ridicare transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț.

Ținând cont de documentele transmise Prefecturii la data respectivă, la o primă analiză a actului administrativ în discuție, a fost întocmită adresa de procedură nr. 2563/11.03.2022 prin care a fost solicitată modificarea și completarea H.C.L. nr. 49/2022, potrivit prevederilor legale incidente în domeniu.

„Anterior adoptării unui regulament de funcționare a unui serviciu public, autoritatea publică locală este obligată să parcurgă niște etape obligatorii prevăzute de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care au fost eludate în cazul de față. Serviciile de administrare a domeniului public și privat al unei unități administrativ-teritoriale se pot înființa și funcționa doar în baza unor studii de fundamentare întocmite de autoritatea locală, care trebuie să evalueze indicatorii tehnico-economici, să identifice sursele de finanțare și să recomande soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor. Toate acestea ar fi trebuit puse în dezbatere publică și consultare a cetățenilor, anterior aprobării oricărui regulament de funcționare a unui serviciu public. Or, în cazul de față, în dezbatere publică a fost pus direct regulamentul de funcționare a serviciului, fără ca anterior să fie dezbătute actele de fundamentare, să fie analizate sursele de finanțare și să fie aleasă modalitatea cea mai bună privind organizarea sa. De asemenea, nu au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevedeau că anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Regulamentul de organizare și funcționare a fost postat pe site-ul Primăriei municipiului Piatra-Neamț înainte cu mai puțin din jumătatea termenului indicat anterior, fără a avea anexate nota de fundamentare, expunerea de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact si/sau fezabilitate, după caz, așa după cum prevăd actele normative în materie. Nu în ultimul rând, nu au fost aduse modificări referitoare la obligativitatea prezentării actelor referitoare la inspecția tehnică și a poliței de răspundere civilă obligatorie. Normele legale care reglementează activitatea RAR stabilesc în mod clar competența persoanelor în măsură să solicite titularilor astfel de documente, între acestea neregăsindu-se persoanele precizate în regulament“, a declarat Vasile-Adrian Niță, prefectul județului Neamț.
Prin procedura demarată de Instituția Prefectului – Județul Neamț față de HCL nr. 49/2022, la începutul lunii martie 2022, Primăria Piatra-Neamț a avut posibilitatea de a intra în legalitate față de toate aspectele precizate mai sus, însă acest lucru nu s-a întâmplat. 

In aceste conditii, singura cale pentru a evita aplicarea gresita a normelor, cuprinse în HCL nr.49/ 2022 ,precum si disconfortul creat proprietarilor de autoturisme interesați de a deține o parcare de reședință pe domeniul public, a fost sesizarea instantei de contencios administrativ.

Sursa: Realitatea de Neamt

Articolul precedent7.691 cetăţeni ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore
Articolul următorINFORMARE METEO: intensificări temporare ale vântului, ninsori la munte, vreme în răcire accentuată