Toți cei interesați să vadă ce venituri salariale au bugetarii care ocupă o anumită funcție vor avea acces la o listă publicată de instituția sau autoritatea unde se încadrează funcția respectivă.

Autoritățile și instituțiile publice trebuie să afișeze, pe pagina de internet dar și la propriul sediu, care sunt veniturile angajaților plătiți din fonduri publice, potrivit Legii 153/2017.

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, şi vor menţine publicată o lista a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
 • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.

Verificarea respectării acestei măsuri intră în competența Inspecției Muncii.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

Primăria ROMAN

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor la data de 31 martie 2019 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.284/19.12.2018 (documentul publicat pe site-ul Primăriei Roman)

I. Indemnizaţii pentru funcţiile de demnitate publică alese din cadrul autorităţii publice locale

Nr.crt. Funcţia Coeficient Sal.min. Indemnizaţia
1 Primar 7 2080 14560
2 Viceprimar 6 2080 12480
I. Salarizare funcţionari publici
a) Funcţii publice de conducere
Functia Grad Nivelul
Nr.crt. studiilor Salariu de bază
1 Secretar al municipiului II S 8910
2 Arhitect -sef II S 7481
3 Director executiv II S 7240
4 Şef serviciu II S 6275
5 Şef birou II S 6034
b) Funcţii publice de execuţie
Salariu de bază/Gradaţia
Grad Nivelul
Nr.crt. Funcţia profesional studiilor 0 1 2 3 4 5
1 Auditor superior S 4276 4596 4826 5068 5195 5324
2 Consilier juridic, superior S 3876 4167 4375 4594 4709 4827
expert, principal S 3240 3483 3657 3840 3936 4034
inspector, asistent S 3036 3264 3427 3598 3688 3780
poliţist local debutant S 2964 3186 3345 3512 3600 3690
3 Referent de specialitate superior SSD 2760 2967 3115 3271 3353 3437
4 Referent,poliţist local superior M 2550 2741 2878 3022 3098 3175
principal M 2484 2670 2804 2944 3018 3093
asistent M 2412 2593 2723 2859 2930 3003
debutant M 2346 2522 2648 2780 2850 2921

II. Salarizare personal contractual

 1. a) Funcţii contractuale de conducere
Grad Nivelul
Nr.crt. Funcţia studiilor Salariu de bază
1 Administrator public S 11440
2 Director I S 6108
3 Şef serviciu II S 5293
4 Şef formaţie II M 3388
b) Funcţii contractuale de execuţie
Salariu de bază/Gradaţia
Grad/ Nivelul
Nr.crt. Funcţia treaptă studiilor 0 1 2 3 4 5
1 Inspector de specialitate, IA S 3270 3515 3691 3876 3973 4072
referent de specialitate I S 3104 3337 3504 3679 3771 3865
II S 2898 3115 3271 3435 3521 3609
debutant S 2760 2967 3115 3271 3353 3437
2 Subinginer IA SSD 2705 2908 3053 3206 3286 3368
3 Referent, IA M 2442 2625 2756 2894 2966 3040
arhivar, I M 2374 2552 2680 2814 2884 2956
referent casier II M 2304 2477 2601 2731 2799 2869
debutant M 2249 2418 2539 2666 2733 2801
4 Administrator I M 2442 2625 2756 2894 2966 3040
5 Magaziner M;G 2434 2617 2748 2885 2957 3031
6 Casier M;G 2297 2469 2592 2722 2790 2860
7 Şofer I M;G 2429 2611 2742 2879 2951 3025
8 Muncitor calificat I M;G 2366 2543 2670 2804 2874 2946
II M;G 2297 2469 2592 2722 2790 2860
III M;G 2276 2447 2569 2697 2764 2833
IV M;G 2180 2344 2461 2584 2649 2715
9 Ingrijitor M;G 2088 2245 2357 2475 2537 2600
10 Muncitor necalificat I M;G 2080 2225 2336 2453 2514 2577

Notă

 1. Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim, conform art.19 alin(2) din Legea nr.153/2017.
 2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform art.15 din Legea nr.153/2017.
 3. Personalul încadrat în categoria de persoane cu handicap grav şi accentuat beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza conform art. 22 alin ( 2 ) din Legea 153/2017.
 4. Indemnizaţia lunara a primarului şi viceprimarului se majorează cu 25% conform art.6 din HG nr.325/2018 pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.
 5. Personalul din aparatul de specialitate nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de o majorare a salariului de bază cu pană la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat pentru activităţile proiectului, conform art.4 , alin(1) din HG 325/2018.
 6. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, conform art.20 alin (1) din Legea nr.153/2017.
 7. În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, se acordă vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, conform art.I din O.U.G.107/2018.
 8. Personalul din aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate, cu excepţia Direcţiei Poliţia Locală, beneficiază lunar de indemnizaţie de hrană, conform art.18 din Legea nr.153/2017, coroborat cu art.36 alin(1) din OUG nr.114/2018 și cu prevederile HG nr.937/2018.
 9. Personalul din cadrul Direcţiei Poliţia Locală beneficiază lunar de normă de hrană acordată conform prevederilor OUG. nr.26/1994 coroborate cu prevederile H.C.L. nr.21/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Salarizare personal contractual – Biblioteca Municipala -familia ocupationala „Cultura”

Grad/treaptă Nivelul Gradaţia Salariu de
Nr.crt. Funcţia studiilor baza
1 Şef secţie II S 5 5797
2 Bibliotecar, analist IA S 5 4748
II S 5 2894
3 Bibliotecar, operator date IA M 5 3243
I M 3 2771
4 Muncitor III M,G 5 2833
Articolul precedentBărbat reținut pentru că a încălcat ordinul de protecție
Articolul următorZiua Porților Deschise la Jandarmeria Neamț, marți, 2 aprilie