În perioada 19 – 28.11.2018, inspectorii ITM Neamț au verificat 88 de agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul transporturilor respectiv Transporturi rutiere de mărfuri sau Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

Acțiunea de control face parte din Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legate referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

S-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 3.000 lei si 2 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional conform Legii nr. 108/1999, pentru neprezentarea documentelor solicitate de catre inspectorii de muncă.

”Cu prilejul verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele deficienţe:

Angajatorii nu respectă dispoziţiile privind organizarea timpului de muncă; nu au prezentat evidenţele privind timpul de muncă a conducătorilor auto; nu evidenţiază în foaia colectivă de prezenţă ora de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru; nu respectă dispoziţiile legale referitoare la munca în zilele de sărbători legale; nu fac dovada acordării unui spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; nu respectă dispoziţiile legale referitoare la munca de noapte, respectiv nu fac dovada acordării sporului de 25% din salariul de bază pentru orele prestate în timpul nopţii.

De asemenea, angajatorii nu fac dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă ale acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale şi nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru”, informează Ioan Popescu, inspector şef, ITM Neamț.

 

 

Articolul precedentDosar penal pentru ucidere din culpă în cazul băiețelului opărit
Articolul următor2 ani de inchisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și zece zile pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului