Începând cu data de 18 iulie 2019 beneficiază de tratament balnear un număr de 265 beneficiari, în următorele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buziași, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Mangalia, 1Mai-Oradea, Nicolina, Olănești, Tușnad, Sărata Monteoru, Saturn, Slănic Moldova, Sovata, Tg.Ocna, Lacul Sărat și Vatra Dornei. Pentru această serie au rămas nealocate 3 bilete de tratament – 2 bilete în stațiunea Moneasa și 1 bilet în stațiunea Amara, acestea fiind puse la dispoziția oricărei persoane care a solicitat tratament balnear în respectiva stațiune.

Beneficiarii urmează să fie înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament, lista cererilor aprobate fiind afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț, din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament.

Până la această dată sunt depuse un număr de 5494 cereri de tratament balnear pentru anul 2019, fiind valorificate un număr de 1054 bilete de tratament .

Reamintim că pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

–  Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

  • Cererea de acordarea se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.1 la Ordinul nr.1069/12.03.2019), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul.
  • Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la unităţile de tratament administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA, la care CNPP este acţionar unic. În completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.
  • Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, în funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită biletul de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut din însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.
  • În situația neridicării biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament doar dintr-o altă serie, cu condiția depunerii unei noi cereri, informează Casa de Pensii Neamț.

 

Articolul precedent192 de cartușe din Primul Război Mondial, descoperite la Boghicea
Articolul următorExpoziție temporară „The Backstage” / „În culise”, la Muzeul de Artă