Începând cu 1 Martie, Primăria Piatra-Neamț a dat startul celei de-a doua sesiuni de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte culturale, sportive sau sociale de interes local.

În luna aprilie acestea vor fi analizate de consilierii locali și, în funcție de punctajele pe care le vor obține fiecare, vor primi finanțare de la bugetul local în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii aprilie.

Domeniile în care se pot înscrie proiecte sunt aceleași ca la sesiunile anterioare, respectiv Cultură, Social, Protecția Mediului, Educație Civică, Activități pentru tineret și Sport.

Perioada de desfășurare a proiectelor din aceasta sesiune este mai-august, iar suma alocată pentru aceasta sesiune este de 270.000 lei.

Invit asociațiile din Piatra Neamt si institutiile publice sa depuna proiecte de interes pentru oraș pentru a fi finanțate în cadrul acestei sesiuni. – a declarat primarul Dragoș Chitic

Nr. crt.

Domenii de finanţare

Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile

Buget alocat

1.

Cultură

– organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;

– organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

– punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;

– editarea de cărţi şi publicaţii;

– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;

95.000 lei

2.

Social

– activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;

– campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);

– campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

– campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul « educaţia pentru sănătate ».

20.000 lei

3.

Educaţie civică

– realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;

– creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;

– intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţămant şi alţi actori sociali;

– promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;

– conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

– creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

10.000 lei

4.

Protecţia mediului

– organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: întalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului;

– organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi;

– elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.

5.000 lei

5.

Activităţi pentru tineret

Activităţile care au la bazã urmãtoarele principii generale:

-elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
-asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publicã şi încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãţilor individuale sau de grup;
-sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viaţa economicã, educaţionalã şi culturalã a ţãrii;
-stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
-stimularea mobilitãţii în rândul tinerilor;
-stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

10.000 lei

6.

Sport

Promovarea sportului

– dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire);

– asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere);

– atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere;

– menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

130.000 lei

TOTAL

270.000 lei

SURSĂfoto: arhivă
Articolul precedentRadu Secuiu, Prim Vice-Coordonator al Organizației Naționale de Tineret a PRO România
Articolul următorRealizări, obiective și neconformități în spitalele din Neamț