Consilierii locali din Roman sunt convocați , în ședință extraordinară, vineri 07 septembrie,  să aprobe renunțarea la dreptul de administrare a Punții Pietonale Cotu-Vameș.

În 2013, puntea pietonală peste râul Moldova, de la Cotu-Vameș a fost preluată din administrarea Consiliului Local Horia, în administrarea, cu titlu gratuit, a Consiliului Local Roman pe durata existenței investiției Microhidrocentrală pe râul Moldova.

Pe parcursul administrării acestui obiectiv, Municipiul Roman, în calitate de administrator legal al bunului, a inițiat procedurile privind achiziționarea unor servicii de expertiză tehnică și a unui proiect tehnic pentru reparațiile capitale pe care le necesită Puntea Pietonală Cotu-Vameș. Totodată s-a încercat, în toată această perioadă, identificarea unor surse de finanțare atât din bugetul de stat, cât și din fonduri europene, pentru normala exploatare a obiectivului. Întrucât aceste surse de finanțare nu au fost identificate sau nu au putut fi accesate s-a luat decizia renunțării la dreptul de administrare al acestui obiectiv.

”Până în prezent, deși s-au făcut numeroase demersuri la instituțiile abilitate, municipiul Roman nu a reușit să obțină finanțare nici din surse proprii, dar nici din bugetul de stat și nu au fost identificare surse de finanțare europeană pentru reparațiile capitale ale Punții Pietonale. Cum în acest moment Municipiul Roman se află în imposibilitatea obiectivă de a suporta contravaloarea reparațiilor capitale pe care le necesită acest obiectiv, se impune renunțarea la dreptul de administrare a punții pietonale peste râul Moldova, urmând ca bunul să fie restituit proprietarului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre supus spre aprobare.

Articolul precedentRomanul, gazda unui concert susținut de Orchestra Metropolitană București
Articolul următorIncendiu la un cămin de bătrâni